Мэдээ мэдээлэл

Хичээлт тандалт дахин өгөх тухай

2017 оны 12 сарын 01

        МУИС-ийн ХЗС-ийн сургалтын төлөвлөгөөтэй холбоотойгоор системд өөрчлөлт орсон тул 2017.12.01-нээс өмнө сиси системээр хичээлийн тандалт өгсөн оюутнууд хичээл тандалт өгөх хугацаа дуусахаас өмнө (2017.12.10) дахин тандалт өгч баталгаажуулна уу.