Мэдээ мэдээлэл

"Захиргааны ерөнхий хууль болон Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудлууд" сэдэвт хэлэлцүүлэг, семинар зохион байгууллаа.

2016 оны 11 сарын 14

ХБНГУ-ын доктор, профессор ноён Ю.Харбыхыг урьж МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн багш нар оюутнуудын нарын дунд "Захиргааны ерөнхий хууль болон Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн хэрэгжилт, цаашид анхаарах асуудлууд" сэдэвт хэлэлцүүлэг, семинарыг  2016.11.11-ний өдөр зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэг зохион байгуулахад хамтран ажилласан Ханнс-Зайделийн сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт талархал илэрхийлье.