Мэдээ мэдээлэл

МУИС-ИЙН ХУУЛЬ ЗҮЙН СУРГУУЛИЙН БАГ 18 ДАХЬ УДААГИЙН ОЛОН УЛСЫН АРИЛЖААНЫ АРБИТР, ХЭЛЭЛЦЭЭНИЙ ТЭМЦЭЭН (INTERCOLLEGIATE NEGOTIATION COMPETITION)-Д АМЖИЛТТАЙ ОРОЛЦЛОО.

2019 оны 12 сарын 13