Мэдээ мэдээлэл

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн олон улсын арбитрын мэтгэлцээний тэмцээний бүртгэл эхэллээ.

2019 оны 12 сарын 23