Мэдээ мэдээлэл

НЭЗТ-ийн хичээлийн танилцуулга

2020 оны 04 сарын 22

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхим нь хичээлийн жилд 2-оос доошгүй удаа тэнхмийн хичээл танилцуулгыг "Тэнхмийн нээлттэй өдөрлөг" зохион байгуулах замаар оюутнуудад хүргэдэг билээ. Монгол Улсын Засгийн газраас дэлхий нийтийг хамарсан "Ковид-19" цар тахлын улмаас танхимын сургалт болон бусад үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоосон тул хичээлийн танилцуулгыг сургуулийн цахим хуудас дээр байршуулж байна.

Оюутнууд та бүхэн ЭНД ДАРЖ хичээлийн танилцуулгатай танилцана уу.

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ