Мэдээ мэдээлэл

ХЭЗТ-ийн хичээлийн танилцуулга

2020 оны 06 сарын 18

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхим нь хичээлийн жилд 2-оос доошгүй удаа тэнхмийн хичээл танилцуулгыг "Тэнхмийн нээлттэй өдөрлөг" зохион байгуулах замаар оюутнуудад хүргэдэг билээ. Монгол Улсын Засгийн газраас дэлхий нийтийг хамарсан "Ковид-19" цар тахлын улмаас танхимын сургалт болон бусад үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоосон тул хичээлийн танилцуулгыг сургуулийн цахим хуудас дээр байршуулж байна.

Оюутнууд та бүхэн ЭНД ДАРЖ хичээлийн танилцуулгатай танилцана уу.