Мэдээ мэдээлэл

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал Ж.Эрдэнэбулган Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томилогдлоо.

2021 оны 03 сарын 31

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн нэгдсэн чуулганаар Монгол Улсын дээд шүүхийн санал болгосноор МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн захирал, доктор Ж.Эрдэнэбулганыг Үндсэн хуулийн цэцийн гишүүнээр томиллоо.

 

Доктор Ж.Эрдэнэбулган багш МУИС-ийн Хууль зүйн сургуульд 1995 оноос өнөөг хүртэл багш, ахлах багш, захирал бөгөөд эрдмийн зөвлөлийн даргаар ажиллаж байна.