Мэдээ мэдээлэл

“Монгол Улсын олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, тулгамдсан асуудал” (“International Treaties of Mongolia: implementation and challenging issues”) сэдэвт Англи хэлээр зохион байгуулагдсан Оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан амжилттай боллоо

2021 оны 04 сарын 26