Мэдээ мэдээлэл

"Монгол Улсын Хууль зүйн нэр томьёоны уламжлал, хувьсал" сэдэв улсын хэмжээний нээлттэй эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдана

2021 оны 11 сарын 29

2021 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнтэй хамтран "Монгол Улсын Хууль зүйн нэр томьёоны уламжлал, хувьсал" сэдэв улсын хэмжээний нээлттэй эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулах гэж байна.