Мэдээ мэдээлэл

АНУ-ын Чикагогийн их сургуулийн -Хуулийн сургуулийн профессор, доктор Том Гинсбург МУИС-ийн ХЗС-ын багш, оюутнуудад илтгэл тавьлаа.

2016 оны 12 сарын 27

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн урилгаар АНУ-ын Чикагогийн Их сургуулийн Хуулийн сургуулийн профессор, доктор Том Гинсбург "Хууль ба нийгмийн хөгжил" сэдвээр МУИС-ийн ХЗС-ын багш, оюутнуудын дунд 2016.12.23-нд илтгэл тавьлаа.