Мэдээ мэдээлэл

Практик сургалтын төвийн хичээлийн хөтөлбөр сурталчлах “Нээлттэй өдөрлөг 2022 оны 03 дугаар сарын 30, 31-ний өдрүүд болон 04 дүгээр сарын 01 , 05-ны өдрүүдэд тус тус амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2022 оны 03 сарын 30

                                        

 

 

 

МЭДЭЭЛЭЛ

 

 

Практик сургалтын төвийн хичээлийн хөтөлбөр сурталчлах “Нээлттэй өдөрлөг  2022 оны 03 дугаар  сарын 30, 31-ний өдрүүд

болон 04  дүгээр сарын 01 , 05-ны өдрүүдэд тус тус  амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 

  1. “Нээлттэй өдөрлөг” 2022 оны 03 сарын 30-ны өдөр МУИС-ХЗС-ийн 331 тоотод буюу Өргөтгөлийн лекцийн танхимд нээлтээ хийсэн ба  тус өдөрлөгийг нээж Хууль Зүйн сургуулийн захирлын үүрэг гүйцэтгэгч доктор,  профессор Б.Амарсанаа (LL.D)  үг хэлсэн ба  мөн  сургуулийн удирдлагууд оролцлоо.

Өдөрлөгийн үеэр Харвардын Их Сургуулийн зочин судлаач Ж.Номин-Эрдэнэ Харвардын Хууль Зүйн Сургуулийн Клиник сургалтын талаар танилцуулга хийж, мөн Клиникч оюутнууд клиник хичээлийн талаар өөрсдийн сэтгэгдлийг хуваалцлаа.

Мөн Практик сургалтын төвөөс удирдан явуулдаг Клиник (Эрүү, Иргэн, Захиргаа) хичээлийн танилцуулгыг Төвийн эрхлэгч  доктор (Ph.D), дэд профессор, С.Болормаа болон  төвийн багш М.Болор-Эрдэнэ нар танилцууллаа.