Мэдээ мэдээлэл

Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн хичээлийн танилцуулга

2022 оны 03 сарын 30

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхим нь хичээлийн жилд 2-оос доошгүй удаа тэнхмийн хичээл танилцуулгыг "Тэнхмийн нээлттэй өдөрлөг" зохион байгуулах замаар оюутнуудад хүргэдэг билээ. Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн хичээлийн танилцуулгыг сургуулийн цахим хуудас дээр байршуулж байна.

Оюутнууд та бүхэн ЭНД ДАРЖ хичээлийн танилцуулгатай танилцана уу.