Зар мэдээ

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн докторант Т.Золбоо “Гэмт хэргийн бүрэлдхүүн эрүүгийн эрх зүйн суурь асуудал болох нь” сэдвээр 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр докторын жинхэнэ хамгаалалт болно

2022 оны 12 сарын 12

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн докторант Т.Золбоо “Гэмт хэргийн бүрэлдхүүн эрүүгийн эрх зүйн суурь асуудал болох нь” сэдвээр 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр хууль зүйн ухааны докторын жинхэнэ хамгаалалт болно. Докторын зэрэг хамгаалуулах хурал МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 208 тоот буюу Эрдмийн танхимд 11:00 цагт болно.