Зар мэдээ

АРИЛЖААНЫ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ

2022 оны 12 сарын 15

АРИЛЖААНЫ ЭРХ ЗҮЙН СУРГАЛТ

АЭЗ-н хэрэглээ хичээлийг тооцуулах хүсэлтэй, арилжааны эрх зүйн нэмэлт сертификаттай төгсөх сонирхол бүхий ХЗС-ийн оюутнуудад зориулан ХБНГУ-ын Байройтын Их сургууль, Ханс Зайделийн сантай хамтран өвлийн улиралд дараах нэмэлт сургалтыг санал болгож байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERMAN COMMERCIAL LAW

5-18TH JANUARY