Зар мэдээ

Төгсөх болзол хангасан магиструудын бүрдүүлэх материал

2022 оны 12 сарын 15

Мэргэжлийн магиструуд: Мэргэжлийн дадлага болон энэ улиралд судалж байгаа хичээлийг амжилттай судалж дүн нь СИСИ системд орсон тохиолдолд 12-р сарын 23-ны дотор

Судалгааны магиструуд: Жинхэнэ хамгаалалтанд тэнцсэн тохиолдолд 12-р сарын  27-ны дотор дараах материалыг бүрдүүлнэ.

Үүнд:

  1. Төрийн албан хаагчийн анкет /заавал А3 хэлбэртэй байх-дундуур нь нугалаад А4 болдог/
  2. Диплом, энгэрийн тэмдэг, хавтасны үнэ болох 44800 төгрөг /энгэрийн тэмдэг авахгүй тохиолдолд 31950 төгрөг/ банканд тушаасан баримт /интернэт банкаар шилжүүлж болохгүй/  Банк: Голомт,   Дансны дугаар: 1102927741  Дансны нэр:  МУИС төвлөрсөн сан                             Гүйлгээний утга: Оюутны ID, нэр, утасны дугаар        
  3. СИСИ системийн Төгсөх хүсэлт цэсрүү орж Зөвшөөрлийн хуудсыг заавал бөглөх шаардлагатай /Хувь хүний мэдээллийг хамгаалах хуулийн дагуу/
  4. Өмнөх боловсрол буюу бакалаврын дипломын дугаартай 1 нүүрний зургийг shurenchimeg@num.edu.mn мэйл хаягаар явуулах эсвэл дээрх бичиг баримттайгаа хамт авч ирж өгөх        
  5. Судалгааны магиструуд дараах журмын дагуу магистрын ажлаа номын санд хүлээлгэж өгсөн байх https://www.num.edu.mn/filesnum/juram/NUM_magistr_doctor_sudalgaanii_ajliin_urdun_juram.pdf
  6. ТАХ анкет болон дипломын үнэ тушаасан баримт зэрэг материалыг Сургалтын албаны 207 тоот өрөөнд авч ирж өгнө

Хөтөлбөрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

2022 оны 12-р сарын 14