Мэдээ мэдээлэл

"ХБНГУ-ын Иргэний хуулийн (кодификацийн бүрэн эх) хэвлэгдэн гарлаа.

2017 оны 02 сарын 02

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 2016 оны дотоод төслийн үр дүн Хувийн эрх зүйн цуврал "ХБНГУ-ын Иргэний хуулийн (кодификацийн бүрэн эх) хэвлэгдэн гарлаа.