Зар мэдээ

2022-2023 оны хаврын улирлын нэгдсэн шалгалтын хуваарь

2023 оны 03 сарын 06

2022-2023 оны хаврын улиралд төгсөх бакалаврын түвшний өдрийн ангийн оюутнуудаас нэгдсэн шалгалтыг дараах хуваарийн дагуу авахаар болсон тул та бүхэн эртнээс шалгалтандаа бэлдэнэ үү.

Тестийн шалгалт: 2023 оны 05 дугаар сарын 31-нд

Бодлогын шалгалт: 2023 оны 06 дугаар сарын 07-нд

Жич: Цаг, өрөө болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн үед мэдэгдэх болно. Хөтөлбөрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн

2023 оны 03 дугаар сарын 06