Зар мэдээ

МЭДЭГДЭЛ

2023 оны 05 сарын 08

Хууль зүйн сургуулийн судалгааны магистрын жинхэнэ хамгаалалт 2023 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 09 цагаас Эрдмийн танхимд болохыг мэдэгдье.