Мэдээ мэдээлэл

"Эрх зүй ба технологи Модуль-2" зэргийн бус сургалтын бүртгэл эхэллээ

2023 оны 05 сарын 10

Дижитал шилжилтийн хүрээнд мэдээллийн технологийн хэрэглээ өсөн нэмэгдэж буйтай холбоотойгоор мэдээллийн технологид суурилсан үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний эрх зүйн орчны талаар мэдлэгийг эзэмшүүлэх, практикт үүсэж буй тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж буй арга зам, сайн туршлагын талаарх мэдээллийг олгох сургалтад хамрагдахыг ХУУЛЬЧ, ЭРХ ЗҮЙЧ та бүхэнд урьж байна.

Та бүхэн дараах QR code-г уншуулж, холбоосоор нэвтэрч, сургалтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.

https://drive.google.com/drive/folders/17Txz7-55eE_j_-BVnHd08zsXe2c9Gxc7?usp=share_link