Мэдээ мэдээлэл

ТӨГСӨХ АНГИЙН ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

2023 оны 05 сарын 25

2022-2023 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын бакалаврын өдрийн ангийн нэгдсэн тестийн шалгалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдрийн өглөө 10 цагаас зохион байгуулна.

Суудлын хуваарь 2023 оны 05 сарын 30-ны өдөр гарна. Оюутнууд аль ангид хуваарилагдсанаа сургуулийн вебсайт, сургуулийн зарын самбаруудад байрлуулсан хүснэгтээс урьдчилан шалгасны үндсэн дээр тус суудлын хуваарийн дагуу 05 сарын 31-ны өдрийн 9 цаг гэхэд ангийн хянагч багш нарт бичиг баримтаа шалгуулж суудлаа эзэлсэн байна.
 
Бүх оюутан иргэний үнэмлэх, оюутны үнэмлэхээ авчрахыг анхаарна уу.