Зар мэдээ

ТӨГСӨГЧДИЙН АНХААРАЛД

2023 оны 05 сарын 30

Бакалаврын дипломын ажил бичиж хамгаалсан олон улсын эрх зүй чиглэлийн төгсөх оюутнууд 2023 оны 05 сарын 31-ний өдөр англи хэл, хууль зүйн орчуулгын шалгалт өгөх тул тус өдрийн 11:30 цаг гэхэд МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль дээр ирсэн байхыг анхааруулъя. Бүгд сургуулийн вебсайт, сургуулийн зарын самбаруудад тавигдах суудлын хуваарийг урьдчилан шалгаж өөрийн шалгалт өгөх анги, суудлын дугаарыг нягталсан байхыг сануулъя.