Мэдээ мэдээлэл

Оюутнуудын анхааралд

2023 оны 08 сарын 21

Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль 2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд Улаанбаатар сургууль руу нүүн, тус сургуулийн хичээлийн байранд сургалтын үйл ажиллагаа явуулах болсонтой холбоотой 2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын эхний 2 долоо хоногийн /2023 оны 09 дүгээр сарын 01ний өдрөөс 15-ыг дуустал/ бакалаврын II-V дугаар түвшний өдөр, бакалаврын зэрэгтэй иргэний хоёрдогч /орой/ мэргэжлийн ангийн хичээлийг цахим хэлбэрээр заахаар болсныг мэдэгдье.

Хууль зүйн сургуулийн захиргаа