Зар мэдээ

2016-2017 оны хавар мэргэжлийн дадлага хийж буй магисрантуудын анхааралд

2017 оны 03 сарын 06

ЗАРЛАЛ

                        2016-2017 оны хавар мэргэжлийн дадлага хийж буй магисрантуудын анхааралд 

Нийтийн эрх зүйн  тэнхмийн хэлэлцүүлэг 2017 оны 3-р сарын 22-ны 12.00 цагаас Эрүүгийн эрх зүйн чиглэлээр, 2017 оны 3-р сарын 24-ний 11.00 цагаас Захиргааны болон бусад сэдвээр хэлэлцүүлэх болсныг мэдэгдье. Хэлэлцүүлгийн сэдвээ өмнө нь тэнхимд бүртгүүлсэн  байх ёстойг анхаарна уу.

 

Жич: Хэлэлцүүлгээс хоцорвол нөхөж хэлэлцүүлэх боломжгүй болохыг мэдэгдье.  

НИЙТИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ