Мэдээ мэдээлэл

“Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй: Ардчилалд тулгарч буй сорилт” симпозиум зохион байгуулагдана.

2023 оны 09 сарын 15

       Европын холбооны санхүүжилтээр "ERASMUS Plus" олон улсын төслийн хүрээнд Итали улсын Миланы Их сургууль, Франц улсын Каен Нормандийн их сургууль, Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургууль, Шихихутуг Их Сургууль “Харьцуулсан эрх зүй” төслийг 2023 оноос эхлэн 3 жилийн хугацаатай хэрэгжүүлж эхлээд байна.

       Европын холбооны Эрасмус төслийн санхүүжилттэй уг төслийн хүрээнд бакалаврын болон ахисан түвшний "Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй", "Олон улсын ба Европын эрх зүй"-н чиглэлийн хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох, энэ хүрээн дэх сургалт судалгааны хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх, сургалтын арга зүйг сайжруулах, эрдэм шинжилгээний ажилтныг чадавхжуулах, багш, оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэргээр их дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны хамтын ажиллагаа, түншлэлийг бэхжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.

        Энэ удаад төсөл хэрэгжүүлэгч их дээд сургууль хамтран “Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй: Ардчилалд тулгарч буй сорилт” сэдвийн дор хамтарсан симпозиумыг 2 өдөр зохион байгуулна.

      Уг арга хэмжээний хүрээнд 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр “Монгол Улсын Үндсэн хуульт ардчилалд тулгарч буй сорилтыг харьцуулсан эрх зүйн үүднээс авч үзэх нь” сэдвээр, 9 дүгээр сарын 22-ний өдөр “Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй дэх өнөөгийн сорилт” сэдвээр гадаад болон дотоодын их дээд сургуулийн эрдэмтэн, судлаачид харилцан туршлага солилцоно.

 

The symposium "Comparative Constitutional Law: Challenges to Democracy" will be organized within the framework of the European Comission Erasmus Plus funded "Comparative Law" project for strengthening the capacity of higher education institutions.

As part of the European Union-funded 'Comparative Law' project, which aims to enhance the capacity of higher education institutions by improving the curriculum with subjects like comparative constitutional law, European law, and international public law, introducing best practices and innovative research methods, as well as enhancing teaching methods, and we shall implement a project focused on strengthening research and cooperation between universities. This initiative will operate within the framework of partnerships, including professors and student exchange programs, with the goal of empowering academic staff.

Scheduled to take place from September 20 to 23, 2023, the symposium will be jointly organized by the University of Milan (Italy), the University of Caen Normandy (France), the School of Law at the National University of Mongolia, Shihihutug University, and the Institute of Constitutional Law at the National University of Mongolia.

During this event, on September 21, experts will delve into the topics on "Mongolia From Comparative Perspective and Current Challenges Of the Constitutional Democracy”" followed by discussions on "Current Challenges in Comparative Constitutional Law" on September 22. Distinguished foreign scholars and researchers will engage in knowledge exchange with their counterparts