Мэдээ мэдээлэл

“Үндсэн хууль, Захиргаа, Эдийн засгийн эрх зүйн суурь асуудлууд” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний V бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2024 оны 03 сарын 26

“Үндсэн хууль, Захиргаа, Эдийн засгийн эрх зүйн суурь асуудлууд” сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний V бага хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.