Мэдээ мэдээлэл

Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулийн багш нар Итали улсын Миланы Их сургуульд албан томилолтоор ажиллав

2024 оны 03 сарын 26

МУИС-ийн Хууль зүйн сургууль нь Итали улсын Миланы их сургууль, Франц улсын Кеан Нормандын их сургууль, Шихихутуг их сургуультай хамтран Erasmus+  төслийн хүрээнд Монгол Улсын дээд боловсролын байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд бакалаврын болон ахисан түвшний “Харьцуулсан Үндсэн хуулийн эрх зүй", “Олон улсын ба Европын эрх зүй"- н хичээлийн хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох болон бусад хамтын ажиллагааны хүрээнд (COMPLAW) төслийг 2023 оны тавдугаар сараас хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Европын холбооноос санхүүжүүлж буй Erasmus+ төслийн хүрээнд байгуулсан гэрээний дагуу 2024 оны 03 сарын 05-с 03 сарын 14-ний өдрүүдэд МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн удирдлага, зарим багш нарын хамт Италийн Миланы их сургуульд зочилж, хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурал, уулзалтыг хийлээ.