Мэдээ мэдээлэл

Докторын зэрэг хамгаалуулах шинэ дүрмийн дагуу “эрх зүйн чиглэл”-ээр Дэд зөвлөлийн анхны урьдчилсан хамгаалалтууд амжилттай зохион байгуулагдлаа

2024 оны 05 сарын 02

Боловсрол, Шинжлэх Ухааны сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Дүрэм шинэчлэн батлах тухай” №А/575 тоот тушаалаар “Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн дүрэм”-ийг шинэчлэн баталсан билээ.