Мэдээ мэдээлэл

"ТӨР, НИЙТИЙН АШИГ, СОНИРХЛЫГ ХАМГААЛАХАД ПРОКУРОРЫН ОРОЛЦОО" сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаанд оролцохыг урьж байна.

2024 оны 05 сарын 10