Зар мэдээ

ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМИЙН ХИЧЭЭЛ ТАНИЛЦУУЛАХ ӨДӨРЛӨГ

2017 оны 04 сарын 21

МУИС-Хууль зүйн сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхимийн өдөрлөг 2017 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 11.00-14.30 цагт  Г.Совдын нэрэмжит “Эрдмийн танхим”-д болно.

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн өдөр, оройн ангийн оюутнуудыг өргөнөөр оролцохыг урьж  байна.

ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМИЙН СОНГОН СУДЛАХ 

ХИЧЭЭЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ХИЙХ

 ЦАГИЙН ХУВААРЬ

 

  • 2017 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн 11.00-14:30 цагийн хооронд Хувийн эрх зүйн

тэнхимийн сонгон судлах хичээлийн танилцуулга дор дурдсан хуваарийн дагуу явагдана.

  • 2017.04.21-ний өдрийн 11:00 цагт сонгон судлах хичээлийн танилцуулгын нээлт Совдын нэрэмжит  “Эрдмийн танхим”-д эхэлнэ. Ахлах багш Ц. Давхарбаяр “Эдийн баялагын эрх /эд юмсын эрх/” шинэ номын танилцуулга хийнэ.

д/д

Цаг

Сонгон хичээлийн нэр

Багшийн нэр

 

Анги

1

11:10-11:20

шүүхийн бус аргаар маргааныг шийдвэрлэх эрх зүй  

С.Болормаа

Эрдмийн

танхим

11:20-11:30

Эдийн баялгийн эрх зүй

Ц.Давхарбаяр

Эрдмийн танхим

2

11:30-11:40

Олон улсын  гэр бүл, өв залгамжлалын эрх зүй

 

Э.Байгал

Эрдмийн танхим

3

11:40-11:50

Олон улсын иргэний процессын эрх зүй

 

11:50-12:00

Олон улсын  гэрээний  эрх зүй

12:00-12:10

Оюуны өмчийн эрх зүй

С.Боловсон

 

Эрдмийн танхим

4

12:10-12:20

Олон улсын оюуны өмчийн эрх зүй

 

12:20-12:30

Гэрээний эрх зүй

Л.Банзрагч

Эрдмийн танхим

5

12:30-12:40

Ромын эрх зүй

12:40-12:50

Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ-1

 

Б.Буянхишиг

Эрдмийн

Танхим

6

12:50-13:00

Иргэний хууль тогтоомжийн хэрэглээ-3

 

13:00-13:10

Гэр бүлийн эрх зүй

 

А.Дугармаа

 

Эрдмийн танхим

7

13:10-13:20

Иргэний хэргийн шийдвэр гүйцэтгэлийн эрх зүй

8

13:20-13:30

Бизнесийн эрх зүй

Д.Энхзул

Эрдмийн танхим

13:30-13:40

Компанийн эрх зүй

С.Батбаяр

Эрдмийн танхим

9

13:40-13:50

Харьцуулсан эрх зүй

Н.Норовсамбуу

Эрдмийн танхим

10

13:50-14:00

Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх ажиллагааны нотолгооны онол, аргазүй

Д.Хуяг

Эрдмийн танхим

14:00-14:10

Гэм хорын эрх зүй

Б.Улаанбаатар

 

 

Эрдмийн танхим

11

14:10-14:20

Өв залгамжлалын эрх зүй

 

14:20-14:30

Иргэний  эрх зүй / тусгай анги/

С.Должин

Эрдмийн танхим

 

  • Хичээл тус бүрээр заадаг багш нар нь оюутанд зөвлөгөө өгнө.    

Мөн хугацаанд багш нарын бүтээлийн үзэсгэлэн, хямдралтай худалдаа явагдана.

ХУВИЙН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ