Мэдээ мэдээлэл

Академич С.Нарангэрэлийн "Орчин үеийн Орос-Монгол хууль зүйн тайлбар толь" шинэ бүтээл гарлаа.

2017 оны 05 сарын 01

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн зөвлөх профессор, академич С.Нарангэрэлийн "Орчин үеийн Орос-Монгол хууль зүйн тайлбар толь" шинэ бүтээл гарлаа.