Төгсөгч

Магистр, докторын судалгааны ажлын сэдэв, удирдагч

Магистрант Сэдэв Удирдагч Шүүмжлэгч 
Овог Нэр  Овог нэр  Зэрэг цол Албан тушаал  Овог нэр  Зэрэг цол Албан тушаал 
Олон улсын эрх зүй
1 Лувсанданзан Эрдэнэбаатар Монгол улс дахь гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн орчин: чиг хандлага /харьцуулсан судалгаа Б.Амарсанаа  Ph.D Олон улсын эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор, 50% багш Э.Байгал LL.M Олон улсын эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
2 Алтанхуяг  Хонгорзул "Компанийн засаглал дахь ТУЗ-ын статус: харьцуулсан судалгаа"  Б.Мэндсайхан  Ph.D Олон улсын эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор, 50% багш Б.Амарсанаа  Ph.D Олон улсын эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор, 50% багш
Эрх зүй судлал 
3 Ганбат                         Батаа Үндэсний эрх зүйн хөгжилд эрх зүйн социологийн ололт, амжилтыг ашиглах зарим асуудал Н.Лүндэндорж                 Sc.D Эрх зүй, төрийн онол, түүхийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор, 50% багш Т.Наранцогт  LL.M Эрх зүй судлалын тэнхим,  багш
4 Шийнэн  Отгонцэцэг Шүүхийн бие даасан байдал, түүний агуулга  Н.Лүндэндорж                  Sc.D О.Мөнхсайхан Ph.D Эрх зүй судлалын тэнхим,  дэд профессор
5 Баасандорж              Мэргэн Нээлттэй төр ба төрийн нууц  Н.Лүндэндорж                  Sc.D Ч.Өнөрбаяр  LL.M Эрх зүй судлалын тэнхим, ахлах багш, 50 %
Иргэний эрх зүй 
6 Галт                               Золзаяа Хөдөлмөрийн гэрээний харилцааг зохицуулахад түүний талуудаас нөлөөлөх хүчин  Б.Уранцэцэг  Ph.D Удирдлагын академи, иргэний эрх зүйн тэнхим, дэд профессор А.Дугармаа  LL.M Иргэний эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
7 Лхагва                                      Оюунчимэг Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл хураамж  Б.Тэмүүлэн  Dr.Jur Иргэний эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор Ц.Давхарбаяр  LL.M Иргэний эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
8 Дашбалжир  Мэнджаргал Гэр бүлийн эрх зүйн харилцаанаас үүдэлтэй эвлэрүүлэн зуучлалын журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа  А.Дугармаа  LL.M Иргэний эрх зүйн тэнхим,            ахлах багш С.Болормаа  LL.M Иргэний эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
9 Сарангэрэл                        Батбаяр Монгол улс дахь компани худалдан авах  эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудал: гадаад орны туршлага                Б.Амарсанаа                 Ph.D Олон улсын эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор, 50% багш Б.Буянхишиг LL.M Иргэний эрх зүйн тэнхим, багш
10 Болдсайхан Ариунтунгалаг Хөдөлмөрийн маргааныг шүүхээр хянан шийдвэрлэж буй практик, анхаарах зарим асуудал  Б.Уранцэцэг  Ph.D Иргэний эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор С.Болормаа  LL.M Иргэний эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
Төр, захиргаа
11 Мягмарсүрэн  Амарбаяр Төр, сүм хийдийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал Д.Солонго  Ph.D ХЗС-ийн захирал Д.Гангабаатар Ph.D Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор
12 Жаргалсайхан  Номинцэцэг Иргэдээс захиргааны шийдвэр гаргахад оролцох боломж, тэдгээрийн эрх зүйн байдал  П.Одгэрэл  Ph.D Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим,  профессор А.Эрдэнэцогт Ph.D Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим,  эрхлэгч, профессор
13 Лүндэнбазар  Түвшинжаргал Бэлчээрийн эрх зүйн зохицуулалт: Уламжлал, шинэтгэл Т.Сэнгэдорж  Sc.D Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим, цагийн багш Д.Батболд LL.M Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим,  багш
Эрүүгийн эрх зүй
14 Сьез  Алтай Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь яллахаас татгалзах тухай ойлголт, мөн чанар, хууль зүйн учир холбогдол Ж.Бямбаа  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,                зөвлөх профессор Ж.Эрхэсхулан  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
15 Баянцагаан  Байгалмаа Согтууруулах ундааг хориглосон зүйлээр бэлтгэх гэмт хэргийн үндсэн асуудал, онол практик Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,                 дэд профессор Б.Баяр  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  50% багш
16 Нямдорж  Батзогсох Гэр бүлийн хүчирхийлэл: Эрүүгийн эрх зүйн  зарим асуудал  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,                 дэд профессор Б.Одонтунгалаг   LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  багш
17 Буянт  Дуламсүрэн Насанд хүрээгүй этгээдэд цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч буй эрх зүйн асуудлыг боловсронгуй болгох нь  Д.Баярсайхан  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч,  профессор Д.Бадам  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор
18 Отгонбаяр  Мөнхцэцэг Залилан мэхлэх гэмт хэргийг уламжлалт болон шинэ хандлагаар авч үзэх нь Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,                 дэд профессор Д.Бадам  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор
19 Сономпил               Оюун Хүн худалдаалах гэмт хэргийн эрх зүйн асуудал  Д.Баярсайхан  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч,  профессор С.Амартүвшин  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  багш
20 Өлзийсайхан  Өлзийхорол Шинэ бүтээл, бүтээгдэхүүний загварын патент ашигтай загварын гэрчилгээ эзэмшигчийн эрхийг зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн криминологийн асуудал  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,                 дэд профессор С.Амартүвшин  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  багш
21 Жаргалсайхан Ундармаа Торгох ял эрх зүйн зохицуулалт  Д.Баярсайхан  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч,  профессор Д.Бадам  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор
22 Мэндээ  Энхтунгалаг Сэжигтэнийг баривчлах арга хэмжээг боловсронгуй болгох  Ж.Бямбаа  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,                зөвлөх профессор Ж.Эрхэсхулан  Ph.D

Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш

 

 

 

 

 

 

Магистрант Элсэлтийн дугаар Сэдэв Удирдагч Шүүмжлэгч 
Овог Нэр  Овог нэр  Зэрэг цол Албан тушаал  Овог нэр  Зэрэг цол Албан тушаал 
Эрх зүй судлал 
1 Жамбалдорж Сайнхишиг  2013.09.30, А/582 Үндсэн хуулийн эдийн засгийн үзэл баримтлалын үүднээс Монгол улсын Үндсэн хуулийг шинжлэх нь  Н.Лүндэндорж  Sc.D Эрх зүй судлалын тэнхим, эрхлэгч  Г.Банзрагч   Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, багш
Иргэний эрх зүй 
2 Чимэдбалдир  Жадамба  2012.10.25,        560 Нөхөрлөлийн эрх зүйн зохицуулалт, бусад орны харьцуулалт  И.Идэш  Ph.D ХЗҮХ, Судалгааны төвийн эрхлэгч С.Должин Ph.D Иргэний эрх зүйн тэнхим, багш
Төр, захиргаа
3 Бямбахүү Баярбат 2012.10.25,        560 Татварын байгууллагын шийдвэр, түүний эрх зүйн хэлбэржилт  П.Одгэрэл  Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, багш Ж.Жавзандулам  LL.M  Төр, захиргааны тэнхим, багш
4 Болдбаатар  Бархасбадь  2012.10.25,        560 Ойг хамгаалах, зүй зохистой ашиглах  Т.Сэнгэдорж  Sc.D Төр, захиргааны тэнхим, цагийн багш Д.Гангабаатар Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, багш
5 Эрдэнэ Отгон  2012.10.25,        560 Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны эрх зүйн тулгамдсан асуудал П.Одгэрэл  Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, багш Д.Батболд Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, багш
6 Энхжаргал  Мөнхдаваа  2013.03.19,    168 Захиргааны хууль бус актын улмаас учирсан хохирлыг арилгуулах нэхэмжлэл А.Эрдэнэцогт  Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, эрхлэгч Ш.Цогтоо  Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, багш
Эрүүгийн эрх зүй 
7 Батхишиг  Mөнхзаяа  2012.10.25,        560 Эрүүгийн эрх зүй дэх хэрэг хариуцах чадвар, түүний шалгуурыг боловсронгуй болгох нь  Д.Баярсайхан  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, эрхлэгч Б.Баяр  LL.M 

Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, 50% багш

 

 

 

 

 

 

 

  Магистрант Элсэлтийн дугаар Сэдэв Удирдагч Шүүмжлэгч 
  Овог Нэр  Овог нэр  Зэрэг цол Албан тушаал  Овог нэр  Зэрэг цол Албан тушаал 
Иргэний эрх зүй, 2015 оны 5-р сарын 7-нд 10 цагаас Эрдмийн танхим
1 1 Баянбаатар  Даваахүү  2010.10.11/687 Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албадан дуудлага худалдааны үнэлгээний эрх зүйн зохицуулалт С.Должин  Ph.D  Иргэний эрх зүйн тэнхим, дэд профессор Б.Тэмүүлэн  Dr. Jur. Иргэний эрх зүйн тэнхим, профессор
Олон улсын эрх зүйи тэнхим, 2015 оны 5-р сарын 8-нд 11 цагаас 103 тоот өрөөнд
2 1 Батбаатар  Гүнж  2009.11.12/715 Олон улсын иргэний агаарын тээвэрлэлтийн гэрээн дэх тээвэрлэгчийн хариуцлага  Т.Мэндсайхан  Ph.D Олон улсын эрх зүйн тэнхим, дэд профессор, 50%                  Б.Тамир  LL.M Олон улсын эрх зүйн тэнхим, багш
3 2 Дамдинжамц  Бэлгүүн  2011.10.05/515 Монгол улсын хөрөнгө оруулалтын гэрээний тогтворжуулах заалтад холбогдох тулгамдсан асуудал Т.Мэндсайхан  Ph.D Олон улсын эрх зүйн тэнхим, дэд профессор, 50%                  Э.Байгал LL.M Олон улсын эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
Төр, захиргааны эрх зүй, 2015 оны 5-р сарын 8-ны 11 цагаас 323 тоот өрөөнд
4 1 Гончигсумлаа  Ундармаа  2012.10.25/560 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний эрх зүйн орчин: хэрэгжилтийн талаархи судалгаа Т.Сэнгэдорж  Sc.D  Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим, цагийн багш Д.Гантөмөр  LL.M Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим, багш
5 2 Гэлэг  Баасан  2012.10.25/560 Сум, дүүргийн засаг захиргааны нэгж дэх нутгийн өөрөө удирдах ёсны төлөвшил, цаашдын хөгжлийн чиг хандлага А.Эрдэнэцогт  Ph.D Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим, профессор  Г.Банзрагч  Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, дэд профессор
6 3 Амарсайхан  Цэндзаяа  2013.03.19/168 Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах үндэслэл, журам, харьцуулалт  Д.Солонго  Ph.D Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим,  профессор, 50%  Д.Гангабаатар  Ph.D Төр, захиргааны тэнхим, дэд профессор
7 4 Сарантуяа  Мойлтмаа  2012.10.25/560 Нийтийн эрх зүйн сангийн эрх зүйн зохицуулалт: Орон нутгийн хөгжлийн сангийн жишээ  Г.Банзрагч  Ph.D  Төр, захиргааны тэнхим, дэд профессор Д.Батболд LL.M Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим, багш
8 5 Чулуунбат  Чинтогтох  2013.03.19/168 Боловсролын салбарын тогтолцоо, түүний эрх зүйн зохицуулалт  Г.Банзрагч  Ph.D  Төр, захиргааны тэнхим, дэд профессор Ж.Жавзандулам LL.M Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
9 6 Чулуунбаатар  Чимэг-Эрдэнэ 2013.04.16/235 Гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүний газар ашиглах эрхийн зохицуулалт, хэрэгжилт Д.Гангабаатар  Ph.D  Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим, дэд профессор С.Энхмэнд  LL.M Төр, захиргааны эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, 2015 оны 5-р сарын 8-нд 11 цагаас Эрдмийн танхимд
10 1 Ванд-Очир  Цэцэнбилэг  2010.10.11/687 Насанд хүрээгүй этгээдэд хэрэглэх хүмүүжлийн чанартай албадлагын арга хэмжээ  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D Захирал,                                    дэд профессор Д.Бадам Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор
11 2 Энхтөр  Оюунболд  2010.10.11/687 Түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийг мөрдөн байцаалтын шатанд нотлох ажиллагааг боловсронгуй болгох шаардлага, арга зам   Б.Батзориг  Ph.D    Д.Баярсайхан  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, профессор
12 3 Коля    Чулуунбаатар 2010.10.11/687 Гэмт хэргийг мөрдөн шалгах үед бусдын орон байр, эзэмшилд нэвтрэн орох ажиллагааны эрүүгийн процессын зарим асуудал  Б.Батзориг  Ph.D     Б.Баяр  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, 50% багш
13 4 Даваа  Уранчимэг  2010.10.11/687 Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирлыг шүүхийн шатанд шийдвэрлэх асуудал Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D Захирал,                                    дэд профессор Ж.Эрхэсхулан  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
14 5 Шаалав  Уранчимэг  2010.10.30/690 Шүүхийн өмнөх шатны таслан сэргийлэх арга хэмжээ:  эрүүгийн процессын эрх зүйн тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх зарим арга зам Д.Баярсайхан  Ph.D  Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, профессор Х.Болормаа  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, багш
15 6 Ганболд  Ганцэцэг  2011.10.05/515 Бусдыг болгоомжгүй алах гэмт хэргийг ойролцоо төрлийн гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх нь  Д.Бадам  Ph.D  Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор Б.Одонтунгалаг  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, багш
16 7 Гончигдаш  Сувдаа  2012.04.25/258 Хүүхдийг албадан болон хүчээр хөдөлмөрлүүлэх гэмт хэрэг:  Эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал  Д.Бадам  Ph.D  Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор Б.Одонтунгалаг  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, багш
17 8 Цэвээндорж  Баянмөнх  2012.10.25/560 Эрүүгийн эрх зүй дэх гэмт хэрэг ба зөрчил: эрх зүйн зөрчилдөөн, түүнийг шийдвэрлэх арга зам Б.Амарбаясгалан  Ph.D  СА-ны эрхлэгч,         дэд профессор С.Амартүвшин  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, багш
18 9 Гомбосүрэн  Цолмонгэрэл  2012.10.25/560 Биологийн гаралтай мөр-бодисыг эрүүгийн процесст нотолггооны эх сурвалж болгон үнэлэх асуудал Д.Бадам                              Ph.D LL.M       Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим,  дэд профессор Б.Баяр  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, 50% багш
19 10 Ренчинхорлоо Нямцэрэн  2012.10.25/560 Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний харьцуулсан судлал, түүний чиг хандлага  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  Захирал,                                    дэд профессор Т.Золбоо  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, цагийн багш
20 11 Ганбат  Намуун  2013.09.30 А/582 Гэмт хэрэг үйлдсэн сэтгэцийн эмгэг бүхий этгээдэд авах эрүүгийн хариуцлага: эрүүгийн эрх зүйн шинж, хандлага Д.Баярсайхан  Ph.D  Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, профессор Т.Золбоо  LL.M Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, цагийн багш
21 12 Лхамсүрэн  Нямдулам  2013.09.30 А/582 Эрүүгийн хэргийг нотлох ажиллагаанд өмгөөлөгч оролцох нь  Д.Баярсайхан  Ph.D  Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, профессор Ж.Бямбаа  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, профессор, 50% 
22 13 Нямдаваа  Алтантунгалаг  2013.10.24 А/693 Монгол улсын эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажиллагаанд мэтгэлзэх зарчмыг хангах нь: онол, практикийн зарим асуудал  Д.Баярсайхан  Ph.D  Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, профессор Ж.Эрхэсхулан  Ph.D Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш

 

 

 

Овог нэр  хүйс  Элссэн он, тушаалын дугаар  Сэдэв  Удирдагч Зэрэг цол Албан тушаал Шүүмжлэгч    Албан тушаал
1 Энэбиш                Золзаяа  эм  2009.11.12/715 Сэтгэл санааны гэм хорын хохирлыг нөхөн төлүүлэх асуудал  Б.Амарсанаа  Ph.D Хувийн эрх зүйн тэнхим, эрхлэгч, дэд профессор С.Должин  Ph.D Хувийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор
2 Дорлиг            Отгонбаяр  эр  2009.11.12/715 Нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрийн эрх зүйн зохицуулалт, тулгамдсан асуудал  П.Одгэрэл  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор Ш.Цогтоо  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, зөвлөх профессор
3 Оргой             Буяннэмэх  эр  2011.10.05/515 Ялаас чөлөөлөх эрх зүйн институцын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт Д.Бадам  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор Д.Баярсайхан  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, эрхлэгч, профессор
4 Чүлтэм             Гүнждагва  эр  2011.10.05/515 Арбитрын ажиллагаан дахь эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох нь Т.Мөнхжаргал  Ph.D  МҮДС, иргэний эрх зүйн тэнхим, зөвлөх профессор С.Должин  Ph.D Хувийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор
Д.Янжинхорлоо LL.M Хувийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
5 Батжаргал                    Цолмон  эм  2011.10.05/515 Хүний эрх, эрх чөлөөг хангах төрийн үүргийн агуулгыг тодорхойлох нь  Д.Солонго Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, зөвлөх профессор С.Энхмэнд  LL.M Нийтийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
6 Энхсайхан Мөнхмандах  эр  2012.11.26/560 Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал  Ж.Эрхэсхулан  Ph.D Практик сургалтын төв, эрхлэгч, дэд профессор Б.Амарбаясгалан  Ph.D СА-ны эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд проф.
7 Чимэддорж Жаргалбаатар  эр  2012.11.26/560 Төрийн албан тушаалтан албаны эрх мэдлээ хэтрүүлэх гэмт хэргийн бүрэлдэхүүн, адил төстэй гэмт хэргээс ялган зүйлчлэх асуудал Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D Захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор Д.Бадам Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим,     дэд профессор
8 Батсуурь Оюунбилиг  эм  2013.03.19/168 Барилгын эрх зүй: Хот төлөвлөлтийн эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох нь  Г.Банзрагч Ph.D Дэд захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд проф. Д.Батболд LL.M Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
9 На Сын ёл  эр  2013.09.30 А/582 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагчид үзүүлэх хууль зүйн туслалцаа /харьцуулсан судалгаа/ Д.Баярсайхан  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, эрхлэгч, профессор Х.Болормаа  LL.M Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
10 Зандраа                                          Гэрэлт-Од эм  2013.09.30 А/582 Эрүүгийн хэргийг хяналтын журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа /Эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зарим асуудал/ Д.Баярсайхан  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, эрхлэгч, профессор Ж.Эрхэсхулан  Ph.D Практик сургалтын төв, эрхлэгч, дэд профессор

 

 

 

Овог нэр  хүйс  Сэдэв  Удирдагч Зэрэг цол Албан тушаал Шүүмжлэгч    Албан тушаал
1 Баяраа                           Баян-очир  эр  Хорих ялын эрүүгийн болон ял эдлүүлэх эрх зүйн зохицуулалт  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор  Д.Бадам  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор 
2 Цээхээ Адъяахишиг эм  Хөдөлмөрлөх эрхтэй холбоотой гомдлууд, тэдгээрийн шийдвэрлэлтийн байдалд хийсэн шинжилгээ Б.Уранцэцэг  Ph.D  Удирдлагын академи, Эрх зүйн тэнхим, профессор С.Болормаа  Ph.D  Хувийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
3 Ганбат Батчимэг  эм  Эдийн засгийн хүрээн дэх гэмт хэрэг ба залилангийн гэмт хэргийн шинж, хандлага: МУ ба БНХАУ-ын эрүүгийн эрх зүйн харьцуулсан зарим асуудал Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  С.Амартүвшин  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
4 Осордэлэг     Жанчивнямбуу  эр  Шүүхээс хэргийг нэмэлт хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалтад буцаах эрх зүйн зохицуулалт  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор  Ж.Эрхэсхулан  Ph.D  Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн дэд профессор
5 Энхбаяр Эрдэнэбат  эр  Олон улсын нийтийн эрх зүйд эрх зүйн уламжлалын үзүүлэх нөлөө Ж.Амарсанаа  Sc.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, гэрээт профессор  В.Оюумаа  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор
6 Пүрэвдорж Баярцэцэг  эм  Монгол улс дахь шүүгчийн сахилгын процесс: тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам О.Мөнхсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн дэд  профессор  Б.Баярсайхан  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор
7 Гомборагчаа Мижиддорж  эр  Өршөөл үзүүлэх эрүүгийн хариуцлагаас чөлөөлөх институтын эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт  Б.Батзориг  Ph.D  Тахарын ерөнхий газар, дэд дарга  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор 
8 Энхтүвшин Одончимэг эм  ЭБША-ны явцад хураагдсан эд мөрийн баримтыг хадгалах,  хамгаалах нь /Эрүүгийн процессын эрх зүйн тулгамдсан асуудал/ Ж.Эрхэсхулан  Ph.D Практик сургалтын төв, эрхлэгч, дэд профессор Д.Бадам  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор
9 Чинбаатар Уламбаяр  эр  Бүх насаар хорих ялын эрх зүйн зохицуулалт  Б.Амарбаясгалан  Ph.D  СА-ны эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор  Х.Болормаа LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
10 Дашравдан Халиуна эм  Төрийн албан хаагчийн хөдөлмөрийн маргааны зохицуулалт, шүүхийн практик  Б.Уранцэцэг  Ph.D  Удирдлагын академи, Эрх зүйн тэнхим, профессор С.Болормаа  Ph.D  Хувийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
11 Мухлааш Бамбадорж  эр  Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт, зүйлчлэлийн асуудал  Б.Батзориг  Ph.D  Тахарын ерөнхий газар, дэд дарга  Н.Туяа  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, зөвлөх ахлах багш
12 Жаргалсайхан Батцэцэг эм  Гэмт хэргийг категорчлон ангилах нь: Эрүүгийн эрх зүйн тулгамдсан асуудал Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  Т.Золбоо LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дадлагажигч багш
13 Чойжилжав Бямбасүрэн  эм  Эрүүгийн хэргийг хялбаршуулсан журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагаа: Эрүүгийн процессын эрх зүйн зарим асуудал  Ж.Эрхэсхулан  Ph.D  Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн дэд профессор Х.Болормаа LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
14 Сүхбат Должинсүрэн  эм  Цагдан хорих таслан сэргийлэх арга хэмжээ, уламжлал, шинэчлэлийн зарим асуудал Б.Амарбаясгалан  Ph.D  СА-ны эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор  Х.Болормаа LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
15 Лхагвасүрэн Пагамсүрэн  эм  Компанийн нэгдлийн эрх зүйн зохицуулалт /харьцуулсан судалгаа/ Б.Амарсанаа  Ph.D  Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор  Б.Тэмүүлэн LL.M  Хувийн эрх зүйн тэнхим, профессор 
16 Дашдондов Төгөлдөрсүрэн  эм  Сургалт-хүмүүжлийн тусгай байгууллагад эдлүүлэх хорих ялын үндсэн шинж Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор  Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор 
17 Эрдэнэбаяр Цэрэнханд  эм  Хорихоос өөр төрлийн ялын бодлого, тогтолцоо, чиг хандлага  Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  Д.Бадам  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн дэд профессор 
18 Баянбат Ариунзаяа  эм  Монгол улс дахь хууль зүйн боловсролыг чанаржуулах нь /эрх зүйч бэлтгэх хүрээнд/ О.Мөнхсайхан  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор О.Чулуунцэцэг LL.M Нийтийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш
19 Бат-Эрдэнэ Батхишиг  эр  Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанийн эрх зүйн байдал В.Оюумаа  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор М.Мөнхбат  LL.M Нийтийн эрх зүйн тэнхим, ахлах багш 
20 Лхагважав Гүрдорж  эр  Хуулийн этгээдийн гэмт хэрэг ба эрүүгийн ял: Эрүүгийн эрх зүйн зарим асуудал   Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  Б.Одонтунгалаг  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дадлагажигч багш
21 Жамъянжав Алтансүх  эр  Шүүхийн эдийн засгийн баталгаа, харьцуулсан судалгаа  О.Мөнхсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн дэд  профессор  Д.Гангабаатар  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор
22 Дуламсүрэн Мөнхбаатар  эр  ЭБША-ны явцад иргэнд учирсан сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлөх эрх зүйн зохицуулалтын зарим асуудал  Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  Б.Баяр  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
23 Чимэд Отгонсүрэн  эм  Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалтын тулгамдсан асуудлууд  Ж.Бямбаа Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, зөвлөх  профессор  С.Амартүвшин  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
24 Ганпүрэв Цагаанбаяр  эр  Монгол улсын иргэний хууль дахь өмчлөх эрхийг шилжүүлэх зохицуулалт /харьцуулсан эрх зүйн үүднээс/ : Шүүхийн шийдвэрт хийсэн дүн шинжилгээ Б.Амарсанаа  Ph.D  Хувийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор  Б.Буянхишиг  LL.M  Хувийн эрх зүйн тэнхим, багш
Д.Янжинхорлоо  LL.M  Хувийн эрх зүйн тэнхим,                   ахлах багш 
25 Амаржаргал Цэлмэг  эм  Газар иргэний эрх зүйн харилцааны онцгой объект болох нь  Ж.Оюунтунгалаг Ph.D  НДЗШ-ны 10-р шүүхийн иргэний танхимын е/шүүгч  С.Должин  Ph.D  Хувийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор 
26 Ганзоригт Билгүүжин  эр  Эрүүгийн эрх зүй дэх мөнгө угаах гэмт хэргийн зүйлчлэлийн асуудал  Ж.Бямбаа  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн дэд профессор  С.Амартүвшин  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
27 Дашдондог Дуламсүрэн эм Шүүхийн таслан шийдвэрлэх тогтоолын үндэслэлийг боловсронгуй болгох арга зам Ж.Бямбаа Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, зөвлөх  профессор  Ж.Эрхэсхулан  Ph.D  Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн дэд профессор
28 Цэенпил Наранцэцэг  эм  Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт /Соёлын өвийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх гэмт хэргийн жишээн дээр/ Б.Амарбаясгалан  Ph.D  СА-ны эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор 
29 Содном Оюунжаргал  эм  Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаан дахь хүний үндсэн эрхийг хамгаалах эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй болгох  Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор  Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор 
В.Оюумаа  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор
30 Намсаманд Цогтбаяр эр  Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавих прокурорын хяналт: Харьцуулсан эрүүгийн процессын эрх зүйн зарим асуудал Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  Б.Амарбаясгалан  Ph.D  СА-ны эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор 
31 Байгалмаа Цэнгэл  эр  Иргэний давхар харъяаллын харьцуулсан судалгаа  Д.Солонго Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн зөвлөх профессор  Х.Сэлэнгэ  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор
32 Пүрэв Шижиртуяа  эм Насанд хүрээгүй этгээдийн хэрэгт явуулах мөрдөн  байцаалтын ажиллагаа, боловсронгуй болгох зарим асуудал   Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор  Х.Болормаа LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
В.Оюумаа  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор
33 Очирпүрэв Ариунтулга  эр  Мэдээлэлтэй байх эрхийн олон улсын эрх зүйн зохицуулалт  В.Оюумаа  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор М.Мөнхбат  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
34 Сүрэнхүү Болортуяа  эм  Мөнгө угаах гэмт хэргийн харьцуулалт, олон улсын практик, чиг хандлага  Б.Батзориг  Ph.D  Тахарын ерөнхий газар, дэд дарга  Д.Бадам  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор 
35 Няндаг               Ганбаяр эр  Зохион байгуулалттай бүлэг, гэмт бүлэглэл байгуулах, түүнд оролцох гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт Б.Батзориг  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор  Б.Баяр  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
36 Төмөрхуяг Жавхлантөгс  эр  "Тээгч эх"-тэй холбогдох харилцааг эрүүгийн эрх зүйгээр зохицуулах шаардлага Ж.Эрдэнэбулган  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор  Т.Золбоо LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дадлагажигч багш
В.Оюумаа  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор 
37 Дамдинжамц Монголжингоо  эм  Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэмт хэрэг болох нь: Монгол улсын эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулгын үзэл баримтлалын үүднээс авч үзэх нь Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  Б.Одонтунгалаг  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дадлагажигч багш
38 Хүрэлбаатар Мөнх-Эрдэнэ  эм  Хууль бусаар Монгол улсын хил нэвтрэх гэмт хэргийн эрүүгийн эрх зүйн зохицуулалт Ж.Бямбаа Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дэд профессор  С.Амартүвшин  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
39 Лувсанцогзол Содбаяр  эр  Эрүүгийн шүүн таслах ажиллагаанд иргэдийн төлөөлөгчийн оролцоо: эрүүгийн процессын эрх зүйн тулгамдсан асуудал  Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  Ж.Эрхэсхулан  Ph.D  Практик сургалтын төвийн эрхлэгч, Нийтийн эрх зүйн тэнхмийн дэд профессор
40 Равдандорж Цэрэнням  эм  "Зорчих эрхийг хязгаарлах" ялын шинэ төрлийг авч үзэх нь Б.Амарбаясгалан  Ph.D  ХЗС-ийн захирал, Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор  С.Амартүвшин  LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, багш
В.Оюумаа  Ph.D Нийтийн эрх зүйн тэнхим, профессор
41 Ганбат Эрдэнэчимэг  эм  Монгол улсын эрүүгийн эрх зүй дэх аргагүй хамгаалалт:  /Харьцуулсан судлал, үзэл баримтлалын зарим асуудал/ Д.Баярсайхан  Ph.D  Нийтийн эрх зүйн тэнхимийн эрхлэгч, профессор  Т.Золбоо LL.M  Нийтийн эрх зүйн тэнхим, дадлагажигч багш