Эрдэм шинжилгээ

МУИС ХУУЛЬ ЗҮЙН БОДЛОГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ, ЦУВРАЛ №2

МУИС-ийн Хууль зүйн бодлогын хэлэлцүүлэг, цуврал №2-т хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.