Гадаад харилцаа

Нагояагийн их сургууль

  • Оюутан солилцох
  • Профессор, эрдэмтэн багш нар солилцох
  • Шинжлэх ухааны материал болон нийтлэл, мэдээлэл солилцох
  • Хамтарсан судалгаа, шинжилгээ явуулах
  • Бакалаварын хөтөлбөрт 1 жил хүртэл хугацаагаар жилд 2-оос хэтрэхгүй оюутанг солилцох
  • Бакалавр, түүний дараах сургалтанд “Солилцооны оюутан” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх.