Гадаад харилцаа

Күүкмин их сургууль

  • Академик материал, эрдэм шинжилгээний бүтээл, мэдээлэх харилцан солилцох
  • Профессор, тэтгэлэгт судлаачийг харилцан солилцох
  • Судалгааны ажлыг холбох, хурал семпозиум хамтран зохион байгуулах
  • Оюутан солилцох
  • Монгол дахь Солонгосын Боловсролын төвийг байгуулах, Монгол улсад /ХЗС дээр/ солонгосын эрх зүйн сургалтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх