Гадаад харилцаа

Чонбукын их сургууль

Зорилго: Хоёр сургуулийн эрдэмтэн багш нарыг харилцан солилцох, хамтран ажиллах

Үйл ажиллагааны хүрээ, чиглэл:

  • Сургуулиудын хоорондох эрдэм шинжилгээ, судалгааны буюу бусад боловсролын хамтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, хоёр талын харилцан айлчлалд дэмжлэг үзүүлэх
  • Бакалаврын, бакалаврын дараах сургалтанд хамрагдах шаардлага хангасан оюутныг харилцан элсүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх
  • Шинжлэх ухааны материал болон нийтлэл, мэдээлэл солилцох

Бусад эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг дэмжих