Гадаад харилцаа

НИТХ-ын ажлын албаны иргэний оролцооны хэлтэс

УБ хотод шууд ардчилал, иргэний оролцоог хөгжүүлэх

Уг зорилгын хүрээнд сургалт, судалгааны ажил хамтран зохион байгуулах

  • Сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага, холбогдох бусад материал боловсруулах
  • Сургалт хамтран зохион байгуулах
  • Хамтран судалгаа хийх
  • Оюутны дадлага зохион байгуулах