Гадаад харилцаа

МИРИМ КОНСАЛТ ХХК

Багш, оюутнуудын нэг сэдэвт бүтээл, төгсөлтийн дипломын ажлаар “дата сан” бүрдүүлж бүтээлийн хуулбарыг шалгах ажлыг хэрэгжүүлэх.

  • Бүтээлийг бусад этгээд хуулбарласан эсэхийг шалгах
  • Оюуны өмчийг хамгаалах