Эрдэмтэн багш нар

Содовсүрэнгийн Нарангэрэл

Хууль зүйн шинжлэх ухааны докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв: XX зууны Монгол улсын эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий ангийн үндсэн асуудал , 2000.01.15

Хууль зүйн докторын зэрэг хамгаалсан сэдэв: БНМАУ-ын эрүүгийн хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох асуудал, 1988.10.25