Элсэгч

Магистрын хөтөлбөрт элсэгчдэд тавигдах шаардлага

Магистрын хөтөлбөрт эрх зүйн бакалаврын зэрэгтэй бүртгүүлж, шалгалтанд тэнцсэн хүмүүс элсэн суралцах боломжтой.