Элсэгч

Өдрийн ангийн элсэгчдэд тавигдах шаардлага

Бүрэн дунд боловсролтой, элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг (нийгмийн тухай мэдлэг, математик) зохих журмын дагуу амжилттай өгч, МУИС-д элсэх босго оноо давж, элсэх эрх авч баталгаажуулсан элсэгчийг суралцуулна.