Шилэн данс

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны зардал

               
      ГАДААД АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЗАРДЛЫН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ  
               
Нэгжийн нэр: Хууль зүйн сургууль        
               
Мөнгө шилжүүлсэн огноо Хаана Хэзээ Зориулалт Хамрагдах хүн / нэр, албан тушаал/ Дүн Тушаал, шийдвэрийн дугаар
1 2016.02.25 Япон улс 2016.03.10-16 Томилолт  Захирал Ж.Эрдэнэбулган       1,261,204.0  1 хүний зам хоног болон зочид буудал
2 2016.02.19 Япон улс 2016.03.10-16 Томилолт Туш-А/16  С.Нарангэрэл       1,261,204.0  1 хүний зам хоног болон зочид буудал
3 2016.03.23 Япон улс 2016.03.10-16 9 багш   Томилолтын баг          728,000.0  Япон багш оюутнуудтай уулзалт хийхэд
4 2016.03.04 Япон болон Канад 2016.03.05-08 А/28 тоот тушаалын дагуу  Томилолтын баг           34,750.00 Канадын элчин сайдын яамныы төлөөлөгчид болон Япон улсын нагоягаийн их сургууль дэд захирал
5 2016.03.30 Япон улс 2016.03.05-08 А/35 тоот тушаалын дагуу  Томилолтын баг         152,000.00 Нагояагийн их сургуулийн ХЗСургуулийн багш нарт бэлэг дурсгал
6 2016 04 01 Япон улс 2016 03 28-04.02 А/38 тоот тушаалын дагуу  Томилолтын баг         489,264.00 Япон улсын Нагояа их сургуулийн ерөнхийлөгчийн баг
7 2016 05 18 БНХАУ 2016.05.20-23 А/80 тоот тушаалын дагуу  Д.Баярсайхан, С.Энхмэнд, Д.Гангабаатар         899,100.00 3 хоног томилолт Ренминийн их сургууль илтгэл
8 2016 05 04 Монголд 2016.06.19-26 А/65 тоот тушаалын дагуу  БНХАУ илтгэгч зочдын урилганы үнэнд         375,000.00 25 хүний урилга
9 2016 05 26 БНХАУ 2016.5.24-27 А/82 тушаалын дагуу  С.Энхмэнд, Б.Баярсайхан, Д.Гангабаатар          511,781.00 Бэлэг дурсгал
10 2016 05 30 ХБНГУ 2016.05.28-6.03 А-91 тоот тушаалын дагуу  Д.Энхзул, Амарбаясгалан, Г.Банзрагч томилолт          227,700.0  Бэлэг дурсгал
11 2016.06.17 Монголд 2016.06.17    БНСУ күүкминий их сургуулийн төлдөөлөгчид          297,200.0  Бэлэг дурсгал
12 2016.06.20 БНСУ 2016.07.05-08 А/103 тоот тушаалын дагуу  С.Должин          390,544.0  Томилолт
13 2016.06.30 Эдвест ХХК 2016.06.22    Г.Банзрагч дэд захирал           285,022.0  Гадаад төлөөлөгчид үдийн зоог
14 2016.06.20 БНСУ 2016.07.11-18 А/103 тоот тушаалын дагуу  Д.Гангабаатар          683,452.0  Томилолт
15 2016.09.15   2016.09.15    Гэрээний дагуу          204,000.0  Гадаадын зочидтой үдийн зоог
               
  Өссөн дүнгээр              7,800,221.0