Шилэн данс

Эрдэм шинжилгээ, инновацийн зардал

                                   Эрдэм шинжилгээний зардал
         
Нэгжийн нэр: Хууль зүйн сургууль      
        2016 09 30
Огноо Гүйлгээний утга Дүн Тайлбар 

 

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРАЛ БОЛОН БУСАД ЗҮЙЛС
1 2016.01.29 Б.Батбаярт ажлын хөлс         330,000.0  Өнөө ба ирээдүй ОУЭШ бага хурлын эмхтгэлийг эмхлэн ажилласан
2 2016.03.25 С.Сүхбаатар гэрээний дагуу      2,300,000.0  Номны орчуулга
3 2016.03.21 В.Оюумаа         100,000.0  Сэтгүүлд өгүүлэл хэвлүүлэх
4 2016.1.29 Жүр үр ХХК         510,000.0  ОУЭШХурлын завсарлагааны үед хэрэглэгдэх 
5 2016.02.04 Д.Булган           22,800.0  Эрдмийн танхимд цай кофе
6 2016.02.04 Д.Булган             3,500.0  Эрдмийн танхимд цай кофе
7 2016.01.29 Д.Булган             9,990.0  Эрдмийн танхимд цай кофе
8 2016.04.06 Юнипринт ХХК           64,000.0  Анонс ЭШХурлын
9 2016.04.08 А.Солонго           63,360.0  ЭШХурлын фото хэвлэл
10 2016.05.18 СА Ж.Оюунбилэг         304,000.0  Оюутны ЭШХуралд
11 2016.05.06 ОУЭШХурлын эмхтгэл         515,984.0  Тусгаар тогтнол сэтгүүлийн үнэнд
12 2016.06.28 ОУЭШХурлын үйл ажиллагаанд      3,827,715.0  Монгол-ОХУ-БНХАУ Орос, Хятад XXI зуун дахь гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа
13 2016.06.17 ЭШхурлын зардалд         161,600.0  4-р сард Хэл зохиолын хүрээлэнтэй хамтарсан
14 2016.07.07 ОУЭШХурал      1,929,270.0  Солонгос-Монгол эрх зүйн зохицуулалт өнөөгийн байдал цаашдын чиг хандлага сэдэвт ОУЭШХурлын
15 2016.09.17 Д.Одонтунгалаг         187,500.0  ЭШхурлын завсарлагааны үед хэрэглэгдэх зүйлс

 

 

 

СУУРЬ СУДАЛГААНЫ ЗАРДАЛ (ПРОФ БАГШ НАРТ 1 САЯ, ДЭД ПРОФ БАГШ НАРТ 2 САЯ)
1 2016.05.03 Дэд проф, проф зардал    24,000,000.0  Суурь зардал /судалгааны 24 багш/
  ЗАЛУУ СУДЛААЧ ТӨСӨЛ
1 2016.06.05 Залуу сулаачийн баг      5,000,000.0  Т.Наранцогт, А.Солонго, Х.Болормаа
 

 

ДОТООДЫН ТӨСӨЛ

1 2016.05.15 Т.Наранцогт багш      3,000,000.0  Дотоод төсөл
2 2016.05.15 Т.Золбоо багш      3,000,000.0  Дотоод төсөл
3 2016.05.15 С.Должин      5,000,000.0  Дотоод төсөл
4 2016.05.15 Б.Улаанбаатар      5,000,000.0  Дотоод төсөл
5 2016.05.15 Б.Буянхишиг      2,500,000.0  Дотоод төсөл
6 2016.05.15 Д.Янжинхорлоо      5,000,000.0  Дотоод төсөл
7 2016.05.15 Оюунгэрэл.Д      5,000,000.0  Дотоод төсөл
8 2016.05.15 Х.Сэлэнгэ      3,000,000.0  Дотоод төсөл
9 2016.05.15 Батболд      3,000,000.0  Дотоод төсөл
10 2016.05.15 Мөнхсайхан.О      5,000,000.0  Дотоод төсөл
11 2016.05.15 А.Бямбажаргал      5,000,000.0  Дотоод төсөл
12 2016.06.08 Б.Урангоо      2,500,000.0  Дотоод төсөл
13 2016.06.08 Д.Гангабаатар      5,000,000.0  Дотоод төсөл

 

 

ЗОЧИН ПРОФЕССОР УРИХАД
15 2016.09.18 Ж.Эрхэсхулан багш         237,000.0  Зочин проф-ыг ажиллуулахад шаардлагатай материал
16 2016.09.21 УБ Зочид буудал      2,700,000.0  Зочин проф-ын байрны зардал
17 2016.09.25 Япон оос 2 зочин урихад      3,960,800.0  Онгоцны зардалд
16        
17        
    Дүн    98,227,519.0   
Сургуулийн зардал / Багш нарын төсөл хөтөлбөр, гэрээт ажил биш /