Шилэн данс

Оюутны үйлчилгээний зардал

         
                            ОЮУТНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ
         
         
Нэгжийн нэр: Хууль зүйн сургууль    
         
        2016 09 30
Огноо Хөтөлбөр арга хэмжээ Дүн Тайлбар 
1 2016.03.28 Оюутны эмтимеми клуб                761,300.0  О.Тэлмүүн Тэргүүн
2 2016.05.25 О.Ану-Дарь оюутан                778,300.0  БНХАУ Ренминий их сургууль ЭШХ /Билет/
3 2016.05.25 О.Ану-Дарь оюутан                959,040.0  БНХАУ Ренминий их сургууль ЭШХ                    /зам хоног/
4 2016.09.30 Үүрийнтуяа ОХДарга                181,000.0  Хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн
         
    Дүн             2,679,640.0