Шилэн данс

Тавилга, эд хогшил

МУИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн 2016 онд нэмэгдсэн үндсэн хөрөнгө
                   
                   
Д/Д Бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллага Үндсэн хөрөнгийн нэр Худалдаж авсан Хандиваар авсан Тайлбар
Тоо ширхэг Нэгж үнэ Нийт үнэ Тоо ширхэг Нэгж үнэ Нийт үнэ
Сургалтын тонгог төхөөрөмж
1 БСБ компьютерс ХХК Принтер 1           328,906.00                  328,906.00       Х.Сэлэнгэ багш НЭЗТэнхим
2 Склар ххк DELL Компьютер иж бїрэн I5 1        1,650,000.00              1,650,000.00       Давхарбаяр багш
3 Киберком ХХК Notebook компьютер 1        1,900,000.00              1,900,000.00       Номын санд
4 БСБ компьютерс ХХК Цаас зүсэгч 1           375,906.00                  375,906.00       Захирлын туслахад
5 БСБ компьютерс ХХК Проектор 1        1,221,906.00              1,221,906.00       319 тоот ангид
6 Санко маркетинг Монголиа ххк Канон (Хувилах, скайнер, принтерлэх) 1        9,907,100.00              9,907,100.00       Сургалтын албанд
  ДҮН             6.00          15,383,818.00            -        
Тавилга эд хогшил
1 БСБ трейдинг ХХК Сет тавилга 1        1,449,950.00              1,449,950.00       Захирлын туслах
2 Эв дизайн ХХК Шкаф єндєр 1        1,563,100.00              1,563,100.00       Х.Сэлэнгэ багш НЭЗТэнхим
3 БСБ мегастор ХХК Ус буцалгагч 1              69,900.00                    69,900.00       316 тоот өрөөнд багш нарт
4 БСБ мегастор ХХК Печь 1           169,900.00                  169,900.00       3-р давхрын коридорт нийтийн дунд
5 БСБ мегастор ХХК Кофе чанагч 1              99,900.00                    99,900.00       308 3А Д.Баярсайхан багшийн өрөөнд
6 Мон-Магнит ХХК Хаалгатай шкаф 1        1,024,000.00              1,024,000.00       Захирлын туслах
7 БСБ трейдинг ХХК Сандал 4              68,206.00                  272,824.00       307 3А байрны  багш нарын өрөөнд
8 БӨЖЭ ХХК Шилэн хаалт багш нарын єрєєнд 1           990,000.00                  990,000.00       320 тоот өрөө багш нарт НЭЗТ
  ДҮН      11.00          5,639,574.00            -                           -