Шилэн данс

Оюутны тэтгэлгийн зардал

                            ОЮУТНЫ ТЭТГЭЛГИЙН ЗАРДАЛ
         
         
Нэгжийн нэр: Хууль зүйн сургууль    
         
        2016.08.31
Огноо Хөтөлбөр арга хэмжээ Дүн Тайлбар 
1 2016.05.09 Өргөдлийн дагуу             1,075,300.0  О.Тэлмүүн Тэргүүн
2 2016.05.09  ХЗС-ийн тэтгэлэгт ЭШХ              2,000,000.0  Г.Ану-дарь
3 2016.05.09  ХЗС-ийн тэтгэлэгт ЭШХ              1,400,000.0  Д.Баттулга
4 2016.05.09  ХЗС-ийн тэтгэлэгт ЭШХ                 500,000.0  С.Бат-Орших
5 2016.05.09  ХЗС-ийн тэтгэлэгт ЭШХ                 500,000.0  О.Төрболд
6 2016.05.12  ХЗС-ийн тэтгэлэгт                  786,000.0  Д.Монголжингоо
         
         
         
    Дүн             6,261,300.0